ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ข้อเสนอแนะการลงทุนปลูกยางพาราที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อเสนอแนะการลงทุนปลูกยางพาราที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดมหาสารคาม
นักวิจัย : อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ , นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ , นริศ สินศิริ , สุภาภรณ์ พวงชมภู
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ , นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ , นริศ สินศิริ , สุภาภรณ์ พวงชมภู . (2557). ข้อเสนอแนะการลงทุนปลูกยางพาราที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดมหาสารคาม.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ , นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ , นริศ สินศิริ , สุภาภรณ์ พวงชมภู . 2557. "ข้อเสนอแนะการลงทุนปลูกยางพาราที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดมหาสารคาม".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ , นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ , นริศ สินศิริ , สุภาภรณ์ พวงชมภู . "ข้อเสนอแนะการลงทุนปลูกยางพาราที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดมหาสารคาม."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
อรวรรณ ศรีโสมพันธ์ , นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ , นริศ สินศิริ , สุภาภรณ์ พวงชมภู . ข้อเสนอแนะการลงทุนปลูกยางพาราที่เหมาะสมสำหรับจังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.