ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดัดแปลงโครงสร้างของสาหร่ายNostoc commune Vaucher โดยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำในระดับหลอดทดลอง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดัดแปลงโครงสร้างของสาหร่ายNostoc commune Vaucher โดยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำในระดับหลอดทดลอง
นักวิจัย : สมรักษ์ รอดเจริญ , การุณ ทองประจุแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมรักษ์ รอดเจริญ , การุณ ทองประจุแก้ว . (2557). การดัดแปลงโครงสร้างของสาหร่ายNostoc commune Vaucher โดยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำในระดับหลอดทดลอง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมรักษ์ รอดเจริญ , การุณ ทองประจุแก้ว . 2557. "การดัดแปลงโครงสร้างของสาหร่ายNostoc commune Vaucher โดยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำในระดับหลอดทดลอง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมรักษ์ รอดเจริญ , การุณ ทองประจุแก้ว . "การดัดแปลงโครงสร้างของสาหร่ายNostoc commune Vaucher โดยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำในระดับหลอดทดลอง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
สมรักษ์ รอดเจริญ , การุณ ทองประจุแก้ว . การดัดแปลงโครงสร้างของสาหร่ายNostoc commune Vaucher โดยวิธีทางฟิสิกส์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำในระดับหลอดทดลอง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.