ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช
นักวิจัย : อนวัช สุวรรณกุล , ประไพภัทร คลังทรัพย์ , ภูษิตา วรรณิสสร , ศิริเพ็ญ จริเกษม , กฤติยา ทิสยากร , ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร , ปพิชญา กองจินดา , คนึงนิจ บุศราคำ , โสภณ สิริศรัทธา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนวัช สุวรรณกุล , ประไพภัทร คลังทรัพย์ , ภูษิตา วรรณิสสร , ศิริเพ็ญ จริเกษม , กฤติยา ทิสยากร , ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร , ปพิชญา กองจินดา , คนึงนิจ บุศราคำ , โสภณ สิริศรัทธา . (2557). การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อนวัช สุวรรณกุล , ประไพภัทร คลังทรัพย์ , ภูษิตา วรรณิสสร , ศิริเพ็ญ จริเกษม , กฤติยา ทิสยากร , ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร , ปพิชญา กองจินดา , คนึงนิจ บุศราคำ , โสภณ สิริศรัทธา . 2557. "การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อนวัช สุวรรณกุล , ประไพภัทร คลังทรัพย์ , ภูษิตา วรรณิสสร , ศิริเพ็ญ จริเกษม , กฤติยา ทิสยากร , ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร , ปพิชญา กองจินดา , คนึงนิจ บุศราคำ , โสภณ สิริศรัทธา . "การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
อนวัช สุวรรณกุล , ประไพภัทร คลังทรัพย์ , ภูษิตา วรรณิสสร , ศิริเพ็ญ จริเกษม , กฤติยา ทิสยากร , ศรัญญา เหล่าวิทยางค์กูร , ปพิชญา กองจินดา , คนึงนิจ บุศราคำ , โสภณ สิริศรัทธา . การวิจัยราเอนโดไฟต์จากพืชสมุนไพรเพื่อผลิตสารออกฤทธิ์ทางเภสัช. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.