ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเฝ้าระวังการระบาดของสายพันธุ์เอชไอวีในกลุ่มหญิงขายบริการในประเทศไทย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเฝ้าระวังการระบาดของสายพันธุ์เอชไอวีในกลุ่มหญิงขายบริการในประเทศไทย
นักวิจัย : สิริพรรณ แสงอรุณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริพรรณ แสงอรุณ . (2557). การเฝ้าระวังการระบาดของสายพันธุ์เอชไอวีในกลุ่มหญิงขายบริการในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สิริพรรณ แสงอรุณ . 2557. "การเฝ้าระวังการระบาดของสายพันธุ์เอชไอวีในกลุ่มหญิงขายบริการในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สิริพรรณ แสงอรุณ . "การเฝ้าระวังการระบาดของสายพันธุ์เอชไอวีในกลุ่มหญิงขายบริการในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
สิริพรรณ แสงอรุณ . การเฝ้าระวังการระบาดของสายพันธุ์เอชไอวีในกลุ่มหญิงขายบริการในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.