ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศไทยโดยเครื่องหมายพันธุกรรม

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศไทยโดยเครื่องหมายพันธุกรรม
นักวิจัย : ชาติชาย แจ้งเสน , ธาดา จูฑะโยธิน , ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ , ภมรี บิลมาศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาติชาย แจ้งเสน , ธาดา จูฑะโยธิน , ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ , ภมรี บิลมาศ . (2557). การติดตามการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศไทยโดยเครื่องหมายพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ชาติชาย แจ้งเสน , ธาดา จูฑะโยธิน , ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ , ภมรี บิลมาศ . 2557. "การติดตามการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศไทยโดยเครื่องหมายพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ชาติชาย แจ้งเสน , ธาดา จูฑะโยธิน , ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ , ภมรี บิลมาศ . "การติดตามการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศไทยโดยเครื่องหมายพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ชาติชาย แจ้งเสน , ธาดา จูฑะโยธิน , ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ , ภมรี บิลมาศ . การติดตามการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศไทยโดยเครื่องหมายพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.