ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เชื้ออหิวาตกโรคและเฟจในอาหารและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เชื้ออหิวาตกโรคและเฟจในอาหารและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : โสรยา จาตุรงคกุล , รดีกร อัครวงศาพัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โสรยา จาตุรงคกุล , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ . (2557). เชื้ออหิวาตกโรคและเฟจในอาหารและสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
โสรยา จาตุรงคกุล , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ . 2557. "เชื้ออหิวาตกโรคและเฟจในอาหารและสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
โสรยา จาตุรงคกุล , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ . "เชื้ออหิวาตกโรคและเฟจในอาหารและสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
โสรยา จาตุรงคกุล , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ . เชื้ออหิวาตกโรคและเฟจในอาหารและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.