ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงบูรณาการของอหิวาตกโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงบูรณาการของอหิวาตกโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย
นักวิจัย : ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ธาดา จูฑะโยธิน , ภมรี บิลมาศ , ชาติชาย แจ้งเสน , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , ฉัตรชัย เหมือนประสาท , ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ , โสรยา จาตุรงคกุล , สุมาลี คอนโด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ธาดา จูฑะโยธิน , ภมรี บิลมาศ , ชาติชาย แจ้งเสน , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , ฉัตรชัย เหมือนประสาท , ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ , โสรยา จาตุรงคกุล , สุมาลี คอนโด . (2557). การวิจัยเชิงบูรณาการของอหิวาตกโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ธาดา จูฑะโยธิน , ภมรี บิลมาศ , ชาติชาย แจ้งเสน , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , ฉัตรชัย เหมือนประสาท , ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ , โสรยา จาตุรงคกุล , สุมาลี คอนโด . 2557. "การวิจัยเชิงบูรณาการของอหิวาตกโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ธาดา จูฑะโยธิน , ภมรี บิลมาศ , ชาติชาย แจ้งเสน , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , ฉัตรชัย เหมือนประสาท , ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ , โสรยา จาตุรงคกุล , สุมาลี คอนโด . "การวิจัยเชิงบูรณาการของอหิวาตกโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ , ธาดา จูฑะโยธิน , ภมรี บิลมาศ , ชาติชาย แจ้งเสน , รดีกร อัครวงศาพัฒน์ , ฉัตรชัย เหมือนประสาท , ณัฏฐ์ สมิตติพัฒน์ , โสรยา จาตุรงคกุล , สุมาลี คอนโด . การวิจัยเชิงบูรณาการของอหิวาตกโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.