ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคลังของโมเลกุลแอนติบอดีชนิด scFv

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคลังของโมเลกุลแอนติบอดีชนิด scFv
นักวิจัย : ปนัดดา เทพอัคศร , อณิชา เลื่องชัยเชวง , อภิชัย ประชาสุภาพ , ดวงรัตน์ จุลอักษร , พรทิพย์ เชื้อแพ่ง , สกุลรัตน์ พัดพรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปนัดดา เทพอัคศร , อณิชา เลื่องชัยเชวง , อภิชัย ประชาสุภาพ , ดวงรัตน์ จุลอักษร , พรทิพย์ เชื้อแพ่ง , สกุลรัตน์ พัดพรม . (2557). วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคลังของโมเลกุลแอนติบอดีชนิด scFv.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปนัดดา เทพอัคศร , อณิชา เลื่องชัยเชวง , อภิชัย ประชาสุภาพ , ดวงรัตน์ จุลอักษร , พรทิพย์ เชื้อแพ่ง , สกุลรัตน์ พัดพรม . 2557. "วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคลังของโมเลกุลแอนติบอดีชนิด scFv".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปนัดดา เทพอัคศร , อณิชา เลื่องชัยเชวง , อภิชัย ประชาสุภาพ , ดวงรัตน์ จุลอักษร , พรทิพย์ เชื้อแพ่ง , สกุลรัตน์ พัดพรม . "วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคลังของโมเลกุลแอนติบอดีชนิด scFv."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ปนัดดา เทพอัคศร , อณิชา เลื่องชัยเชวง , อภิชัย ประชาสุภาพ , ดวงรัตน์ จุลอักษร , พรทิพย์ เชื้อแพ่ง , สกุลรัตน์ พัดพรม . วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างคลังของโมเลกุลแอนติบอดีชนิด scFv. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.