ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดค่าดัชนีน้ำตาลในเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเอกซ์โซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ Lactobacillus confusus TISTR 1498

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดค่าดัชนีน้ำตาลในเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเอกซ์โซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ Lactobacillus confusus TISTR 1498
นักวิจัย : ยุทธนา พิมลศิริผล , พยุงศักดิ์ มะโนชัย , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2014.37
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยุทธนา พิมลศิริผล , พยุงศักดิ์ มะโนชัย , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . (2557). การลดค่าดัชนีน้ำตาลในเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเอกซ์โซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ Lactobacillus confusus TISTR 1498.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ยุทธนา พิมลศิริผล , พยุงศักดิ์ มะโนชัย , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . 2557. "การลดค่าดัชนีน้ำตาลในเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเอกซ์โซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ Lactobacillus confusus TISTR 1498".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ยุทธนา พิมลศิริผล , พยุงศักดิ์ มะโนชัย , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . "การลดค่าดัชนีน้ำตาลในเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเอกซ์โซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ Lactobacillus confusus TISTR 1498."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ยุทธนา พิมลศิริผล , พยุงศักดิ์ มะโนชัย , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . การลดค่าดัชนีน้ำตาลในเส้นก๋วยเตี๋ยวด้วยเอกซ์โซพอลิแซ็กคาไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ Lactobacillus confusus TISTR 1498. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.