ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อStreptomyces thermovulgaris TISTR1948และการนำไปใช้เป็นสารพรีไบโอติกส์

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อStreptomyces thermovulgaris TISTR1948และการนำไปใช้เป็นสารพรีไบโอติกส์
นักวิจัย : ทนงศักดิ์ ไชยาโส , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทนงศักดิ์ ไชยาโส , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . (2557). การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อStreptomyces thermovulgaris TISTR1948และการนำไปใช้เป็นสารพรีไบโอติกส์.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ทนงศักดิ์ ไชยาโส , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . 2557. "การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อStreptomyces thermovulgaris TISTR1948และการนำไปใช้เป็นสารพรีไบโอติกส์".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ทนงศักดิ์ ไชยาโส , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . "การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อStreptomyces thermovulgaris TISTR1948และการนำไปใช้เป็นสารพรีไบโอติกส์."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ทนงศักดิ์ ไชยาโส , ประเสริฐ หาญเมืองใจ , พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์ . การผลิตไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยใช้เอนไซม์ไซลาเนสจากเชื้อStreptomyces thermovulgaris TISTR1948และการนำไปใช้เป็นสารพรีไบโอติกส์. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.