ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากชนิดของสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์ขิง-ข่า สกุลขิง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุล

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากชนิดของสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์ขิง-ข่า สกุลขิง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
นักวิจัย : พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ , พันธิวา แก้วมาตย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ , พันธิวา แก้วมาตย์ . (2557). การศึกษาความหลากชนิดของสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์ขิง-ข่า สกุลขิง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุล.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ , พันธิวา แก้วมาตย์ . 2557. "การศึกษาความหลากชนิดของสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์ขิง-ข่า สกุลขิง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุล".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ , พันธิวา แก้วมาตย์ . "การศึกษาความหลากชนิดของสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์ขิง-ข่า สกุลขิง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุล."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
พรณรงค์ สิริปิยะสิงห์ , พันธิวา แก้วมาตย์ . การศึกษาความหลากชนิดของสมุนไพรพื้นบ้านวงศ์ขิง-ข่า สกุลขิง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยาระดับโมเลกุล. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.