ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับระยะต้น

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับระยะต้น
นักวิจัย : ปนัดดา เทพอัคศร , ณิชา เลื่องชัยเชวง , อภิชัย ประชาสุภาพ , ดวงรัตน์ จุลอักษร , พิกุล ใหลศุภสิน , อารีย์ ประสิทธิพยงค์ , พรทิพย์ เชื้อแพ่ง , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ , สกุลรัตน์ พัดพรม , กวิญ ลีละวัฒน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปนัดดา เทพอัคศร , ณิชา เลื่องชัยเชวง , อภิชัย ประชาสุภาพ , ดวงรัตน์ จุลอักษร , พิกุล ใหลศุภสิน , อารีย์ ประสิทธิพยงค์ , พรทิพย์ เชื้อแพ่ง , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ , สกุลรัตน์ พัดพรม , กวิญ ลีละวัฒน์ . (2557). การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับระยะต้น.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปนัดดา เทพอัคศร , ณิชา เลื่องชัยเชวง , อภิชัย ประชาสุภาพ , ดวงรัตน์ จุลอักษร , พิกุล ใหลศุภสิน , อารีย์ ประสิทธิพยงค์ , พรทิพย์ เชื้อแพ่ง , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ , สกุลรัตน์ พัดพรม , กวิญ ลีละวัฒน์ . 2557. "การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับระยะต้น".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปนัดดา เทพอัคศร , ณิชา เลื่องชัยเชวง , อภิชัย ประชาสุภาพ , ดวงรัตน์ จุลอักษร , พิกุล ใหลศุภสิน , อารีย์ ประสิทธิพยงค์ , พรทิพย์ เชื้อแพ่ง , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ , สกุลรัตน์ พัดพรม , กวิญ ลีละวัฒน์ . "การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับระยะต้น."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ปนัดดา เทพอัคศร , ณิชา เลื่องชัยเชวง , อภิชัย ประชาสุภาพ , ดวงรัตน์ จุลอักษร , พิกุล ใหลศุภสิน , อารีย์ ประสิทธิพยงค์ , พรทิพย์ เชื้อแพ่ง , สุนันทา จริยาเลิศศักดิ์ , สกุลรัตน์ พัดพรม , กวิญ ลีละวัฒน์ . การวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งตับระยะต้น. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.