ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความหลากหลายด้านพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเด็กอ้วนและสมาชิกที่อ้วนในครอบครัวของเด็กอ้วน

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความหลากหลายด้านพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเด็กอ้วนและสมาชิกที่อ้วนในครอบครัวของเด็กอ้วน
นักวิจัย : รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร , ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , จีรันดา สันติประภพ , อัญชลี ตั้งตรงจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร , ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , จีรันดา สันติประภพ , อัญชลี ตั้งตรงจิตร . (2557). การศึกษาความหลากหลายด้านพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเด็กอ้วนและสมาชิกที่อ้วนในครอบครัวของเด็กอ้วน.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร , ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , จีรันดา สันติประภพ , อัญชลี ตั้งตรงจิตร . 2557. "การศึกษาความหลากหลายด้านพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเด็กอ้วนและสมาชิกที่อ้วนในครอบครัวของเด็กอ้วน".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร , ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , จีรันดา สันติประภพ , อัญชลี ตั้งตรงจิตร . "การศึกษาความหลากหลายด้านพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเด็กอ้วนและสมาชิกที่อ้วนในครอบครัวของเด็กอ้วน."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
รังสรรค์ ตั้งตรงจิตร , ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร , จีรันดา สันติประภพ , อัญชลี ตั้งตรงจิตร . การศึกษาความหลากหลายด้านพันธุกรรมและการเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่เกี่ยวข้องในเด็กอ้วนและสมาชิกที่อ้วนในครอบครัวของเด็กอ้วน. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.