ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบทบาทของแมลงในดินต่อการย่อยสลายซากพืชในป่าดิบเขา

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบทบาทของแมลงในดินต่อการย่อยสลายซากพืชในป่าดิบเขา
นักวิจัย : เดชา วิวัฒน์วิทยา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดชา วิวัฒน์วิทยา . (2557). การศึกษาบทบาทของแมลงในดินต่อการย่อยสลายซากพืชในป่าดิบเขา.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เดชา วิวัฒน์วิทยา . 2557. "การศึกษาบทบาทของแมลงในดินต่อการย่อยสลายซากพืชในป่าดิบเขา".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เดชา วิวัฒน์วิทยา . "การศึกษาบทบาทของแมลงในดินต่อการย่อยสลายซากพืชในป่าดิบเขา."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
เดชา วิวัฒน์วิทยา . การศึกษาบทบาทของแมลงในดินต่อการย่อยสลายซากพืชในป่าดิบเขา. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.