ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาบทบาทของสัตว์กินผลไม้และแพร่กระจายเมล็ดไม้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาบทบาทของสัตว์กินผลไม้และแพร่กระจายเมล็ดไม้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา
นักวิจัย : ประทีป ด้วงแค , ดอกรัก มารอด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประทีป ด้วงแค , ดอกรัก มารอด . (2557). การศึกษาบทบาทของสัตว์กินผลไม้และแพร่กระจายเมล็ดไม้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ประทีป ด้วงแค , ดอกรัก มารอด . 2557. "การศึกษาบทบาทของสัตว์กินผลไม้และแพร่กระจายเมล็ดไม้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ประทีป ด้วงแค , ดอกรัก มารอด . "การศึกษาบทบาทของสัตว์กินผลไม้และแพร่กระจายเมล็ดไม้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ประทีป ด้วงแค , ดอกรัก มารอด . การศึกษาบทบาทของสัตว์กินผลไม้และแพร่กระจายเมล็ดไม้ในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของป่าดิบเขา. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.