ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากกาบมะพร้าว ซังข้าวโพด และชานอ้อยและประสิทธิภาพในการลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของสารสกัด

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากกาบมะพร้าว ซังข้าวโพด และชานอ้อยและประสิทธิภาพในการลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของสารสกัด
นักวิจัย : บุษกร ทองใบ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุษกร ทองใบ . (2557). ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากกาบมะพร้าว ซังข้าวโพด และชานอ้อยและประสิทธิภาพในการลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของสารสกัด.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
บุษกร ทองใบ . 2557. "ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากกาบมะพร้าว ซังข้าวโพด และชานอ้อยและประสิทธิภาพในการลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของสารสกัด".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
บุษกร ทองใบ . "ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากกาบมะพร้าว ซังข้าวโพด และชานอ้อยและประสิทธิภาพในการลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของสารสกัด."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
บุษกร ทองใบ . ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของสารสกัดจากกาบมะพร้าว ซังข้าวโพด และชานอ้อยและประสิทธิภาพในการลดปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารของสารสกัด. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.