ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกไฟป่า เขตภาคเหนือตอนบน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกไฟป่า เขตภาคเหนือตอนบน
นักวิจัย : พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม
คำค้น : ข้อมูลดาวเทียม , จำแนกไฟป่า , ประยุกต์ , สารสนเทศภูมิศาสตร์ , เขตภาคเหนือตอนบน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/351
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม NOAA และ LANDSAT(TM) เพื่อจัดทำแผนที่แสดงพื้นที่ไฟป่า ตลอดจนความเป็นไปได้ในการสำรวจตรวจสอบและติดตามพื้นที่ที่จะเกิดไฟป่า

บรรณานุกรม :
พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม . (2544). โครงการประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกไฟป่า เขตภาคเหนือตอนบน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม . 2544. "โครงการประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกไฟป่า เขตภาคเหนือตอนบน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม . "โครงการประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกไฟป่า เขตภาคเหนือตอนบน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
พงษ์อินทร์ รักอริยธรรม . โครงการประยุกต์เชิงปฏิบัติการข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจำแนกไฟป่า เขตภาคเหนือตอนบน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.