ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว
นักวิจัย : อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(ธนะสมบัติ) , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , วรรณสิริ วรรณรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(ธนะสมบัติ) , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , วรรณสิริ วรรณรัตน์ . (2557). การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(ธนะสมบัติ) , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , วรรณสิริ วรรณรัตน์ . 2557. "การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(ธนะสมบัติ) , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , วรรณสิริ วรรณรัตน์ . "การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ , มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์(ธนะสมบัติ) , เทพา ผุดผ่อง , ยุทธนา บรรจง , เกษม หฤทัยธนาสันติ์ , วรรณสิริ วรรณรัตน์ . การพัฒนาการผลิต การสกัดและการวิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัส ทีทรี และเสม็ดขาว. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.