ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มสำหรับกลุ่มเกษตรกร

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มสำหรับกลุ่มเกษตรกร
นักวิจัย : ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ , อดิเรก สุริยะวงศ์ , ศิระ สายศร , นฤบดี ศรีสังข์ , ศิริวรรณ พรรณราย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ , อดิเรก สุริยะวงศ์ , ศิระ สายศร , นฤบดี ศรีสังข์ , ศิริวรรณ พรรณราย . (2557). การศึกษาเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มสำหรับกลุ่มเกษตรกร.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ , อดิเรก สุริยะวงศ์ , ศิระ สายศร , นฤบดี ศรีสังข์ , ศิริวรรณ พรรณราย . 2557. "การศึกษาเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มสำหรับกลุ่มเกษตรกร".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ , อดิเรก สุริยะวงศ์ , ศิระ สายศร , นฤบดี ศรีสังข์ , ศิริวรรณ พรรณราย . "การศึกษาเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มสำหรับกลุ่มเกษตรกร."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ปัญญา แดงวิไลลักษณ์ , อดิเรก สุริยะวงศ์ , ศิระ สายศร , นฤบดี ศรีสังข์ , ศิริวรรณ พรรณราย . การศึกษาเครื่องแยกเมล็ดในกับกะลาปาล์มสำหรับกลุ่มเกษตรกร. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.