ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกุ้งผง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกุ้งผง
นักวิจัย : วริศชนม์ นิลนนท์ , จิรพร สวัสดิการ , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , กุลพร พุทธมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วริศชนม์ นิลนนท์ , จิรพร สวัสดิการ , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , กุลพร พุทธมี . (2557). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกุ้งผง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วริศชนม์ นิลนนท์ , จิรพร สวัสดิการ , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , กุลพร พุทธมี . 2557. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกุ้งผง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วริศชนม์ นิลนนท์ , จิรพร สวัสดิการ , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , กุลพร พุทธมี . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกุ้งผง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
วริศชนม์ นิลนนท์ , จิรพร สวัสดิการ , หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์ , กุลพร พุทธมี . การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากเปลือกกุ้งผง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.