ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)
นักวิจัย : นคร ศรีสุขุมบวรชัย , นภฉัตร ธารีลาภ , ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ , เกศินี ศรีรักษาสินธุ์ , นันทน์ ถาวรังกูร , ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นคร ศรีสุขุมบวรชัย , นภฉัตร ธารีลาภ , ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ , เกศินี ศรีรักษาสินธุ์ , นันทน์ ถาวรังกูร , ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ . (2557). การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2).
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นคร ศรีสุขุมบวรชัย , นภฉัตร ธารีลาภ , ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ , เกศินี ศรีรักษาสินธุ์ , นันทน์ ถาวรังกูร , ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ . 2557. "การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
นคร ศรีสุขุมบวรชัย , นภฉัตร ธารีลาภ , ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ , เกศินี ศรีรักษาสินธุ์ , นันทน์ ถาวรังกูร , ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ . "การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2)."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
นคร ศรีสุขุมบวรชัย , นภฉัตร ธารีลาภ , ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ , เกศินี ศรีรักษาสินธุ์ , นันทน์ ถาวรังกูร , ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ . การเตรียมผิวเคลือบแบบซ่อมแซมตัวเองได้เพื่อใช้งานด้านการป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2). กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.