ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ประโยชน์จากเส้นใยใบสับปะรดในการเป็นตัวเสริมแรงสำหรับชีววัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากเส้นใยใบสับปะรดในการเป็นตัวเสริมแรงสำหรับชีววัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ
นักวิจัย : สุนันท์ สายกระสุน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุนันท์ สายกระสุน . (2557). การใช้ประโยชน์จากเส้นใยใบสับปะรดในการเป็นตัวเสริมแรงสำหรับชีววัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สุนันท์ สายกระสุน . 2557. "การใช้ประโยชน์จากเส้นใยใบสับปะรดในการเป็นตัวเสริมแรงสำหรับชีววัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สุนันท์ สายกระสุน . "การใช้ประโยชน์จากเส้นใยใบสับปะรดในการเป็นตัวเสริมแรงสำหรับชีววัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
สุนันท์ สายกระสุน . การใช้ประโยชน์จากเส้นใยใบสับปะรดในการเป็นตัวเสริมแรงสำหรับชีววัสดุพอลิเมอร์เชิงประกอบ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.