ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาอัตลักษณ์และการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังไทย แบบรัตนโกสินทร์ ในจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาอัตลักษณ์และการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังไทย แบบรัตนโกสินทร์ ในจังหวัดลำปาง
นักวิจัย : สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . (2557). การศึกษาอัตลักษณ์และการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังไทย แบบรัตนโกสินทร์ ในจังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . 2557. "การศึกษาอัตลักษณ์และการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังไทย แบบรัตนโกสินทร์ ในจังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . "การศึกษาอัตลักษณ์และการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังไทย แบบรัตนโกสินทร์ ในจังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์ , ศิริกร อิ่นคำ . การศึกษาอัตลักษณ์และการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังไทย แบบรัตนโกสินทร์ ในจังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.