ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุบัติการณ์โรคเชิงฤดูกาลของโรคปรสิตมิกโซสปอร์ริเดียของปลาเศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลาและการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุบัติการณ์โรคเชิงฤดูกาลของโรคปรสิตมิกโซสปอร์ริเดียของปลาเศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลาและการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว
นักวิจัย : ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล , กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ , นิอร จิรพงศธรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล , กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ , นิอร จิรพงศธรกุล . (2557). อุบัติการณ์โรคเชิงฤดูกาลของโรคปรสิตมิกโซสปอร์ริเดียของปลาเศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลาและการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล , กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ , นิอร จิรพงศธรกุล . 2557. "อุบัติการณ์โรคเชิงฤดูกาลของโรคปรสิตมิกโซสปอร์ริเดียของปลาเศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลาและการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล , กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ , นิอร จิรพงศธรกุล . "อุบัติการณ์โรคเชิงฤดูกาลของโรคปรสิตมิกโซสปอร์ริเดียของปลาเศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลาและการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ธีรวุฒิ เลิศสุทธิชวาล , กิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ , นิอร จิรพงศธรกุล . อุบัติการณ์โรคเชิงฤดูกาลของโรคปรสิตมิกโซสปอร์ริเดียของปลาเศรษฐกิจในทะเลสาบสงขลาและการพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.