ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการทำพลาสมาเฟอรีซีสต่อค่้าโลหิตวิทยาและปริมาณพลาสมาโปรตีนในม้า

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการทำพลาสมาเฟอรีซีสต่อค่้าโลหิตวิทยาและปริมาณพลาสมาโปรตีนในม้า
นักวิจัย : วชิราภรณ์ แสงสีสม , เพชรจินต์ ขวัญเพชร , ดาร์ม นราภรณ์ , สุรสีห์ อุ๋ยสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วชิราภรณ์ แสงสีสม , เพชรจินต์ ขวัญเพชร , ดาร์ม นราภรณ์ , สุรสีห์ อุ๋ยสุวรรณ . (2557). ผลของการทำพลาสมาเฟอรีซีสต่อค่้าโลหิตวิทยาและปริมาณพลาสมาโปรตีนในม้า.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วชิราภรณ์ แสงสีสม , เพชรจินต์ ขวัญเพชร , ดาร์ม นราภรณ์ , สุรสีห์ อุ๋ยสุวรรณ . 2557. "ผลของการทำพลาสมาเฟอรีซีสต่อค่้าโลหิตวิทยาและปริมาณพลาสมาโปรตีนในม้า".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วชิราภรณ์ แสงสีสม , เพชรจินต์ ขวัญเพชร , ดาร์ม นราภรณ์ , สุรสีห์ อุ๋ยสุวรรณ . "ผลของการทำพลาสมาเฟอรีซีสต่อค่้าโลหิตวิทยาและปริมาณพลาสมาโปรตีนในม้า."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
วชิราภรณ์ แสงสีสม , เพชรจินต์ ขวัญเพชร , ดาร์ม นราภรณ์ , สุรสีห์ อุ๋ยสุวรรณ . ผลของการทำพลาสมาเฟอรีซีสต่อค่้าโลหิตวิทยาและปริมาณพลาสมาโปรตีนในม้า. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.