ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง
นักวิจัย : ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ . (2557). ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ . 2557. "ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ . "ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
ฐิตาภรณ์ ภูมิไชย์ . ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ยาง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.