ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองการประมาณฝนจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองการประมาณฝนจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E
นักวิจัย : วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2015.27
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ . (2558). การพัฒนาแบบจำลองการประมาณฝนจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ . 2558. "การพัฒนาแบบจำลองการประมาณฝนจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ . "การพัฒนาแบบจำลองการประมาณฝนจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
วัชรี วีรคเชนทร์ , มงคล รักษาพัชรวงศ์ . การพัฒนาแบบจำลองการประมาณฝนจากข้อมูลดาวเทียม FY-2E. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.