ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของการใช้น้ำบาดาลบ่อตื้นก่อนและหลังการบำบัดคุณภาพน้ำ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในนาข้าวและชุมชนใกล้เคียง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของการใช้น้ำบาดาลบ่อตื้นก่อนและหลังการบำบัดคุณภาพน้ำ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในนาข้าวและชุมชนใกล้เคียง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
นักวิจัย : อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ , กิจการ พรหมมา
คำค้น : หลังการบำบัดคุณภาพน้ำ , น้ำบาดาลบ่อตื้น , นาข้าว , ต่อสภาพแวดล้อม , ชุมชนใกล้เคียง , จังหวัดพิษณุโลก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/345
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ , กิจการ พรหมมา . (2544). ผลกระทบของการใช้น้ำบาดาลบ่อตื้นก่อนและหลังการบำบัดคุณภาพน้ำ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในนาข้าวและชุมชนใกล้เคียง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ , กิจการ พรหมมา . 2544. "ผลกระทบของการใช้น้ำบาดาลบ่อตื้นก่อนและหลังการบำบัดคุณภาพน้ำ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในนาข้าวและชุมชนใกล้เคียง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ , กิจการ พรหมมา . "ผลกระทบของการใช้น้ำบาดาลบ่อตื้นก่อนและหลังการบำบัดคุณภาพน้ำ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในนาข้าวและชุมชนใกล้เคียง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
อมรลักษณ์ ปรีชาหาญ , กิจการ พรหมมา . ผลกระทบของการใช้น้ำบาดาลบ่อตื้นก่อนและหลังการบำบัดคุณภาพน้ำ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมในนาข้าวและชุมชนใกล้เคียง ในเขตจังหวัดพิษณุโลก. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.