ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำนายหาไมโครอาร์เอ็นเอในข้อมูลจีโนมมันสำปะหลังด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำนายหาไมโครอาร์เอ็นเอในข้อมูลจีโนมมันสำปะหลังด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ
นักวิจัย : ธนาวุธ ศรีสุข , ชิเน ธำมรงค์ธรรม , เตวิช วรปรีดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนาวุธ ศรีสุข , ชิเน ธำมรงค์ธรรม , เตวิช วรปรีดา . (2558). การทำนายหาไมโครอาร์เอ็นเอในข้อมูลจีโนมมันสำปะหลังด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ธนาวุธ ศรีสุข , ชิเน ธำมรงค์ธรรม , เตวิช วรปรีดา . 2558. "การทำนายหาไมโครอาร์เอ็นเอในข้อมูลจีโนมมันสำปะหลังด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
ธนาวุธ ศรีสุข , ชิเน ธำมรงค์ธรรม , เตวิช วรปรีดา . "การทำนายหาไมโครอาร์เอ็นเอในข้อมูลจีโนมมันสำปะหลังด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
ธนาวุธ ศรีสุข , ชิเน ธำมรงค์ธรรม , เตวิช วรปรีดา . การทำนายหาไมโครอาร์เอ็นเอในข้อมูลจีโนมมันสำปะหลังด้วยวิธีทางชีวสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.