ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสอาร์เอสในประเทศไทย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสอาร์เอสในประเทศไทย
นักวิจัย : มาลินี จิตตกานต์พิชย์ , สิริภาภรณ์ ผุยกัน , วันดี มีฉลาด , อารีย์ วีรณรงค์กร , สุนทรียา วัยเจริญ , คำแพว บัวใหญ่ , ธนัสภา ธนเดชากุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มาลินี จิตตกานต์พิชย์ , สิริภาภรณ์ ผุยกัน , วันดี มีฉลาด , อารีย์ วีรณรงค์กร , สุนทรียา วัยเจริญ , คำแพว บัวใหญ่ , ธนัสภา ธนเดชากุล . (2558). การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสอาร์เอสในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
มาลินี จิตตกานต์พิชย์ , สิริภาภรณ์ ผุยกัน , วันดี มีฉลาด , อารีย์ วีรณรงค์กร , สุนทรียา วัยเจริญ , คำแพว บัวใหญ่ , ธนัสภา ธนเดชากุล . 2558. "การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสอาร์เอสในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
มาลินี จิตตกานต์พิชย์ , สิริภาภรณ์ ผุยกัน , วันดี มีฉลาด , อารีย์ วีรณรงค์กร , สุนทรียา วัยเจริญ , คำแพว บัวใหญ่ , ธนัสภา ธนเดชากุล . "การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสอาร์เอสในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
มาลินี จิตตกานต์พิชย์ , สิริภาภรณ์ ผุยกัน , วันดี มีฉลาด , อารีย์ วีรณรงค์กร , สุนทรียา วัยเจริญ , คำแพว บัวใหญ่ , ธนัสภา ธนเดชากุล . การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลและวิวัฒนาการของเชื้อไวรัสอาร์เอสในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.