ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มความมั่นคงให้กับเทคโนโลยีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มความมั่นคงให้กับเทคโนโลยีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว
นักวิจัย : อรรถพล สุวรรณษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , ประพจน์ ธรรมศิรารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรรถพล สุวรรณษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , ประพจน์ ธรรมศิรารักษ์ . (2559). การเพิ่มความมั่นคงให้กับเทคโนโลยีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อรรถพล สุวรรณษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , ประพจน์ ธรรมศิรารักษ์ . 2559. "การเพิ่มความมั่นคงให้กับเทคโนโลยีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
อรรถพล สุวรรณษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , ประพจน์ ธรรมศิรารักษ์ . "การเพิ่มความมั่นคงให้กับเทคโนโลยีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2559. Print.
อรรถพล สุวรรณษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , ประพจน์ ธรรมศิรารักษ์ . การเพิ่มความมั่นคงให้กับเทคโนโลยีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2559.