ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมาในเซลล์มะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมาในเซลล์มะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทย
นักวิจัย : จรัญญา งามขำ , อาคม ชัยวีระวัฒนะ , สมชาย ธนะสิทธิชัย , เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน , กฤติกา บุญมาก , อนันต์ กรลักษณ์ , เทียนแสง พันธ์ศรี , สุขุมาลย์ สว่างวารี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14455%2FNRCT.res.2015.3
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จรัญญา งามขำ , อาคม ชัยวีระวัฒนะ , สมชาย ธนะสิทธิชัย , เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน , กฤติกา บุญมาก , อนันต์ กรลักษณ์ , เทียนแสง พันธ์ศรี , สุขุมาลย์ สว่างวารี . (2558). ความชุกของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมาในเซลล์มะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
จรัญญา งามขำ , อาคม ชัยวีระวัฒนะ , สมชาย ธนะสิทธิชัย , เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน , กฤติกา บุญมาก , อนันต์ กรลักษณ์ , เทียนแสง พันธ์ศรี , สุขุมาลย์ สว่างวารี . 2558. "ความชุกของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมาในเซลล์มะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
จรัญญา งามขำ , อาคม ชัยวีระวัฒนะ , สมชาย ธนะสิทธิชัย , เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน , กฤติกา บุญมาก , อนันต์ กรลักษณ์ , เทียนแสง พันธ์ศรี , สุขุมาลย์ สว่างวารี . "ความชุกของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมาในเซลล์มะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
จรัญญา งามขำ , อาคม ชัยวีระวัฒนะ , สมชาย ธนะสิทธิชัย , เสาวคนธ์ ศุกรโยธิน , กฤติกา บุญมาก , อนันต์ กรลักษณ์ , เทียนแสง พันธ์ศรี , สุขุมาลย์ สว่างวารี . ความชุกของการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิวโลมาในเซลล์มะเร็งเต้านมของผู้หญิงไทย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.