ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยดินพื้นบ้านบ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ปมแห่งแสง

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยดินพื้นบ้านบ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ปมแห่งแสง
นักวิจัย : เจษฎา ทองสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจษฎา ทองสุข . (2558). การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยดินพื้นบ้านบ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ปมแห่งแสง.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เจษฎา ทองสุข . 2558. "การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยดินพื้นบ้านบ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ปมแห่งแสง".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
เจษฎา ทองสุข . "การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยดินพื้นบ้านบ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ปมแห่งแสง."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
เจษฎา ทองสุข . การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยดินพื้นบ้านบ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เรื่อง ปมแห่งแสง. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.