ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแสดงลักษณะกายภาพของฟัน และกระดูกจากสัตว์และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแสดงลักษณะกายภาพของฟัน และกระดูกจากสัตว์และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์
นักวิจัย : สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์ , สมพร จองคำ , วัฒนา สุภวัน , ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย
คำค้น : การแสดงลักษณะกายภาพ , สัตว์ , มนุษย์ , ประวัติศาสตร์ , นิวเคลียร์ , กระดูก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/342
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์ , สมพร จองคำ , วัฒนา สุภวัน , ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย . (2544). การแสดงลักษณะกายภาพของฟัน และกระดูกจากสัตว์และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์ , สมพร จองคำ , วัฒนา สุภวัน , ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย . 2544. "การแสดงลักษณะกายภาพของฟัน และกระดูกจากสัตว์และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์ , สมพร จองคำ , วัฒนา สุภวัน , ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย . "การแสดงลักษณะกายภาพของฟัน และกระดูกจากสัตว์และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2544. Print.
สุรพงษ์ พิมพ์จันทร์ , สมพร จองคำ , วัฒนา สุภวัน , ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์ , ชาญชัย อัศววินิจกุลชัย . การแสดงลักษณะกายภาพของฟัน และกระดูกจากสัตว์และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์โดยวิธีนิวเคลียร์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2544.