ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภาพสะท้อนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับหมาในเชิงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภาพสะท้อนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับหมาในเชิงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ
นักวิจัย : พิเศษ โพพิศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิเศษ โพพิศ . (2558). ภาพสะท้อนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับหมาในเชิงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พิเศษ โพพิศ . 2558. "ภาพสะท้อนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับหมาในเชิงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
พิเศษ โพพิศ . "ภาพสะท้อนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับหมาในเชิงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2558. Print.
พิเศษ โพพิศ . ภาพสะท้อนสุภาษิตไทยที่เกี่ยวกับหมาในเชิงเปรียบเทียบกับพฤติกรรมมนุษย์ โดยใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2558.