ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย
นักวิจัย : สุชาติ ลี้ตระกูล , แสงระวี ปัญญา , หาญศึก เล็บครุฑ , ศิวภรณ์ สองแสน , อนันต์ แก้วตาติ๊บ , เศรษฐชัย ใจฮึก , ทิพย์วัลย์ ศรีพรม , วิทยา พูลสวัสดิ์ , ชูศรี สุวรรณ , ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุชาติ ลี้ตระกูล , แสงระวี ปัญญา , หาญศึก เล็บครุฑ , ศิวภรณ์ สองแสน , อนันต์ แก้วตาติ๊บ , เศรษฐชัย ใจฮึก , ทิพย์วัลย์ ศรีพรม , วิทยา พูลสวัสดิ์ , ชูศรี สุวรรณ , ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ . (2557). การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย.
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สุชาติ ลี้ตระกูล , แสงระวี ปัญญา , หาญศึก เล็บครุฑ , ศิวภรณ์ สองแสน , อนันต์ แก้วตาติ๊บ , เศรษฐชัย ใจฮึก , ทิพย์วัลย์ ศรีพรม , วิทยา พูลสวัสดิ์ , ชูศรี สุวรรณ , ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ . 2557. "การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย".
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS).
สุชาติ ลี้ตระกูล , แสงระวี ปัญญา , หาญศึก เล็บครุฑ , ศิวภรณ์ สองแสน , อนันต์ แก้วตาติ๊บ , เศรษฐชัย ใจฮึก , ทิพย์วัลย์ ศรีพรม , วิทยา พูลสวัสดิ์ , ชูศรี สุวรรณ , ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ . "การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย."
    กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS), 2557. Print.
สุชาติ ลี้ตระกูล , แสงระวี ปัญญา , หาญศึก เล็บครุฑ , ศิวภรณ์ สองแสน , อนันต์ แก้วตาติ๊บ , เศรษฐชัย ใจฮึก , ทิพย์วัลย์ ศรีพรม , วิทยา พูลสวัสดิ์ , ชูศรี สุวรรณ , ธิดารัตน์ สุขประภาภรณ์ . การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงราย. กรุงเทพมหานคร : ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS); 2557.