ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความพร้อมโครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบนระยะเริ่มต้นโครงการ : กรณีศึกษาพื้นที่จัดการต้นน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความพร้อมโครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบนระยะเริ่มต้นโครงการ : กรณีศึกษาพื้นที่จัดการต้นน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
นักวิจัย : สังคม หาญวงศ์
คำค้น : ลุ่มน้ำน่านตอนบนระยะเริ่มต้น , อำเภอท่าวังผา , จัดการต้นน้ำสบสาย , ความพร้อมโครง , จังหวัดน่าน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/320
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สังคม หาญวงศ์ . (2543). การประเมินความพร้อมโครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบนระยะเริ่มต้นโครงการ : กรณีศึกษาพื้นที่จัดการต้นน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สังคม หาญวงศ์ . 2543. "การประเมินความพร้อมโครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบนระยะเริ่มต้นโครงการ : กรณีศึกษาพื้นที่จัดการต้นน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สังคม หาญวงศ์ . "การประเมินความพร้อมโครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบนระยะเริ่มต้นโครงการ : กรณีศึกษาพื้นที่จัดการต้นน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2543. Print.
สังคม หาญวงศ์ . การประเมินความพร้อมโครงการจัดการลุ่มน้ำน่านตอนบนระยะเริ่มต้นโครงการ : กรณีศึกษาพื้นที่จัดการต้นน้ำสบสาย อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2543.