ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
นักวิจัย : สมพร จองคำ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ธวัช ชิตตระการ
คำค้น : เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา , ชุมชน , ความเสี่ยงต่อเรดอน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/313
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมพร จองคำ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ธวัช ชิตตระการ . (2541). การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมพร จองคำ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ธวัช ชิตตระการ . 2541. "การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
สมพร จองคำ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ธวัช ชิตตระการ . "การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2541. Print.
สมพร จองคำ , ไตรภพ ผ่องสุวรรณ , ธวัช ชิตตระการ . การประเมินความเสี่ยงต่อเรดอนภายในและภายนอกอาคาร ในพื้นที่ชุมชน เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2541.