ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้กิจกรรมการแสดงละครต่อความรู้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักวิจัย : รัชฎาภรณ์ จันทร์อุดม
คำค้น : drama activity , grammatical knowledge , attitude
หน่วยงาน : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2562
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=17036
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :