ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ฤทธิ์ของยา fusidic acid เดี่ยว และฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านจุลินทรีย์ชนิดอื่นต่อเชื้อ สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน ที่มีปริมาณเชื้อสูงในหลอดทดลอง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ฤทธิ์ของยา fusidic acid เดี่ยว และฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านจุลินทรีย์ชนิดอื่นต่อเชื้อ สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน ที่มีปริมาณเชื้อสูงในหลอดทดลอง
นักวิจัย : สุทธิพร ภัทรชยากุล , ธนภร หอทิวากุล , ดิษยา วัฒนาไพศาล
คำค้น : fusidic acid , inoculum effect , MRSA
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=14618
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุทธิพร ภัทรชยากุล , ธนภร หอทิวากุล , ดิษยา วัฒนาไพศาล . (2561). ฤทธิ์ของยา fusidic acid เดี่ยว และฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านจุลินทรีย์ชนิดอื่นต่อเชื้อ สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน ที่มีปริมาณเชื้อสูงในหลอดทดลอง.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สุทธิพร ภัทรชยากุล , ธนภร หอทิวากุล , ดิษยา วัฒนาไพศาล . 2561. "ฤทธิ์ของยา fusidic acid เดี่ยว และฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านจุลินทรีย์ชนิดอื่นต่อเชื้อ สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน ที่มีปริมาณเชื้อสูงในหลอดทดลอง".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
สุทธิพร ภัทรชยากุล , ธนภร หอทิวากุล , ดิษยา วัฒนาไพศาล . "ฤทธิ์ของยา fusidic acid เดี่ยว และฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านจุลินทรีย์ชนิดอื่นต่อเชื้อ สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน ที่มีปริมาณเชื้อสูงในหลอดทดลอง."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2561. Print.
สุทธิพร ภัทรชยากุล , ธนภร หอทิวากุล , ดิษยา วัฒนาไพศาล . ฤทธิ์ของยา fusidic acid เดี่ยว และฤทธิ์เมื่อใช้ร่วมกับยาต้านจุลินทรีย์ชนิดอื่นต่อเชื้อ สแตฟิโลคอคคัส ออเรียส ที่ดื้อยาเมทิซิลลิน ที่มีปริมาณเชื้อสูงในหลอดทดลอง. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2561.