ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตเครื่องแกงส้มชนิดก้อนสำเร็จรูปเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
คำค้น : เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงก้อนกึ่งสำเร็จรูป การผลิตเครื่องแกง
หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X601670
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :