ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด
นักวิจัย : มุทิตา มีนุ่น , วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ
คำค้น : ข้าวมีสี , ข้าวสังข์หยด , คุณลักษณะทางเคมี , คุณลักษณะทางกายภาพ , คุณลักษณะทางเคมีเชิงฟิสิกส์ , ข้าวนึ่ง , ระดับการขัดสี
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=13132
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
มุทิตา มีนุ่น , วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ . (2560). ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
มุทิตา มีนุ่น , วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ . 2560. "ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
มุทิตา มีนุ่น , วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ . "ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
มุทิตา มีนุ่น , วัชรี สีห์ชำนาญธุระกิจ . ผลของกระบวนการนึ่ง และระดับการขัดสีต่อคุณสมบัติของข้าวสังข์หยด. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2560.