ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพรในผู้ป่วยมะเร็ง ณ สาขารังสีรักษา มะเร็งวิทยาโรงพยาบาล สงขลานครินทร์ (ขยายเวลาเน้นผู้ป่วย)
นักวิจัย : กรกมล รุกขพันธ์ , ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ , พิชญา นวลได้ศรี
คำค้น : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร การใช้
หน่วยงาน : คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=17972
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :