ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในหลายสถาบันแบบไปข้างหน้าเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยมีกลุ่มการรักษากลุ่มเดียวไม่มีกลุ่มควบคุมเพื่อศึกษายาเรฟาเมทินิบ(บีเอวาย 86-9766) ที่ให้ร่วมกับยาโซราฟินิบเพื่อเป็นการรักษาลำดับแรกในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ (เอชซีซี) ที่มีการกลายพันธุ์ขอ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในหลายสถาบันแบบไปข้างหน้าเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยมีกลุ่มการรักษากลุ่มเดียวไม่มีกลุ่มควบคุมเพื่อศึกษายาเรฟาเมทินิบ(บีเอวาย 86-9766) ที่ให้ร่วมกับยาโซราฟินิบเพื่อเป็นการรักษาลำดับแรกในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ (เอชซีซี) ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนราส
นักวิจัย : ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ , ณัยชญา จำรูญกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X570975
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ , ณัยชญา จำรูญกุล . (2560). การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในหลายสถาบันแบบไปข้างหน้าเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยมีกลุ่มการรักษากลุ่มเดียวไม่มีกลุ่มควบคุมเพื่อศึกษายาเรฟาเมทินิบ(บีเอวาย 86-9766) ที่ให้ร่วมกับยาโซราฟินิบเพื่อเป็นการรักษาลำดับแรกในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ (เอชซีซี) ที่มีการกลายพันธุ์ขอ.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ , ณัยชญา จำรูญกุล . 2560. "การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในหลายสถาบันแบบไปข้างหน้าเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยมีกลุ่มการรักษากลุ่มเดียวไม่มีกลุ่มควบคุมเพื่อศึกษายาเรฟาเมทินิบ(บีเอวาย 86-9766) ที่ให้ร่วมกับยาโซราฟินิบเพื่อเป็นการรักษาลำดับแรกในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ (เอชซีซี) ที่มีการกลายพันธุ์ขอ".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ , ณัยชญา จำรูญกุล . "การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในหลายสถาบันแบบไปข้างหน้าเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยมีกลุ่มการรักษากลุ่มเดียวไม่มีกลุ่มควบคุมเพื่อศึกษายาเรฟาเมทินิบ(บีเอวาย 86-9766) ที่ให้ร่วมกับยาโซราฟินิบเพื่อเป็นการรักษาลำดับแรกในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ (เอชซีซี) ที่มีการกลายพันธุ์ขอ."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2560. Print.
ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ , ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ , ณัยชญา จำรูญกุล . การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 ในหลายสถาบันแบบไปข้างหน้าเปิดเผยข้อมูลการรักษาโดยมีกลุ่มการรักษากลุ่มเดียวไม่มีกลุ่มควบคุมเพื่อศึกษายาเรฟาเมทินิบ(บีเอวาย 86-9766) ที่ให้ร่วมกับยาโซราฟินิบเพื่อเป็นการรักษาลำดับแรกในผู้ป่วยโรคมะเร็งตับ (เอชซีซี) ที่มีการกลายพันธุ์ขอ. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2560.