ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวชีวมวลสาหร่ายไขมันสูงโดยวิธีการตกตะกอนโดยใช้ไคโตซาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวชีวมวลสาหร่ายไขมันสูงโดยวิธีการตกตะกอนโดยใช้ไคโตซาน
นักวิจัย : เบญจมาส เชียรศิลป์
คำค้น : การเก็บเกี่ยว , สารช่วยตกตะกอน , สาหร่าย , ขนาดเล็ก , ไขมัน , ไคโตซาน
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X590537
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เบญจมาส เชียรศิลป์ . (2559). การศึกาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวชีวมวลสาหร่ายไขมันสูงโดยวิธีการตกตะกอนโดยใช้ไคโตซาน.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
เบญจมาส เชียรศิลป์ . 2559. "การศึกาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวชีวมวลสาหร่ายไขมันสูงโดยวิธีการตกตะกอนโดยใช้ไคโตซาน".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
เบญจมาส เชียรศิลป์ . "การศึกาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวชีวมวลสาหร่ายไขมันสูงโดยวิธีการตกตะกอนโดยใช้ไคโตซาน."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
เบญจมาส เชียรศิลป์ . การศึกาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวชีวมวลสาหร่ายไขมันสูงโดยวิธีการตกตะกอนโดยใช้ไคโตซาน. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2559.