ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการทำเครื่องหมายโมเลกุลหลุมพี (Eleiodoxa conferta (Griff)) พันธุ์ไม้ประจำถิ่นสุราษฏร์ธานี
นักวิจัย : ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา
คำค้น : หลุมพีมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eleiodoxa conferta (Griff) เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในป่าพรุ สิ่งที่น่าสนใจมากทางด้านพันธุกรรมพืชคือ พืชสกุลหลุมพี (Eleiodoxa) มีเพียง 2 ชนิดเท่านั้นในประเทศไทย คือ Eleiodox conferta พบในป่าพรุ ในหลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย และ Eleiodoxa secunda พบในทางภาคเหนือ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่เนื่องจากปัจจุบันป่าพรุในภาคใต้ถูกบุกรุกเพื่อทำการเกษตร จนเหลือป่าพรุที่สมบูรณ์เพียงไม่กี่แห่ง จนทำให้หลุมพีมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์พันธุกรรมของหลุมพีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้ โดยการขยายพันธุ์หลุมพีในสภาพหลอดทดลองเพื่อให้ได้ปริมาณมากในเวลาอันรวดเร็ว รวมถึงการเก็บลายพิมพ์ดีเอ็นเอหลุมพีเพื่อเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X550591
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :