ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
นักวิจัย : อุทิศ สังขรัตน์ , เกษตรชัย และหีม , ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร , วันชัย ธรรมสัจการ , ปัญญา เทพสิงห์
คำค้น : ทัศนคติ , ความคาดหวัง , สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X551271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อุทิศ สังขรัตน์ , เกษตรชัย และหีม , ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร , วันชัย ธรรมสัจการ , ปัญญา เทพสิงห์ . (2559). ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
อุทิศ สังขรัตน์ , เกษตรชัย และหีม , ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร , วันชัย ธรรมสัจการ , ปัญญา เทพสิงห์ . 2559. "ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
อุทิศ สังขรัตน์ , เกษตรชัย และหีม , ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร , วันชัย ธรรมสัจการ , ปัญญา เทพสิงห์ . "ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2559. Print.
อุทิศ สังขรัตน์ , เกษตรชัย และหีม , ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร , วันชัย ธรรมสัจการ , ปัญญา เทพสิงห์ . ทัศนคติและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2559.