ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์
นักวิจัย : ชาคริต ทองอุไร , รุสนี กุลวิจิตร , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ , วชิราภรณ์ ปิสิตโร , เสกสรร สุธรรมานนท์ , มณเทพ เกียรติวีระสกุล
คำค้น : ไบโอดีเซล เอทิลเอสเตอร์
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X560792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ชาคริต ทองอุไร , รุสนี กุลวิจิตร , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ , วชิราภรณ์ ปิสิตโร , เสกสรร สุธรรมานนท์ , มณเทพ เกียรติวีระสกุล . (2558). การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์.
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ชาคริต ทองอุไร , รุสนี กุลวิจิตร , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ , วชิราภรณ์ ปิสิตโร , เสกสรร สุธรรมานนท์ , มณเทพ เกียรติวีระสกุล . 2558. "การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์".
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา.
ชาคริต ทองอุไร , รุสนี กุลวิจิตร , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ , วชิราภรณ์ ปิสิตโร , เสกสรร สุธรรมานนท์ , มณเทพ เกียรติวีระสกุล . "การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์."
    สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา, 2558. Print.
ชาคริต ทองอุไร , รุสนี กุลวิจิตร , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล , พิมพ์พิมล พฤกษ์ภัทรานนต์ , วชิราภรณ์ ปิสิตโร , เสกสรร สุธรรมานนท์ , มณเทพ เกียรติวีระสกุล . การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลประเภทเอทิลเอสเตอร์เชิงอุดสาหกรรมและการศึกษาการวัดวิเคราะห์คุณสมบัติเชื้อเพลิงเอทิลเอสเตอร์. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิจัยและพัฒนา; 2558.