ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตสูตรสำเร็จของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบร่วง Phytophthora ของกล้ายางพารา
นักวิจัย : เสมอใจ ชื่นจิตต์ , ปฏิมาพร ปลอดภัย , ปฏิมาพร ปลอดภัย , วสันณ์ เพชรรัตน์
คำค้น : จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ โรคใบร่วง ยางพารา
หน่วยงาน : คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=X560742
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :