ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คุณลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี และทางประสาทสัมผัสของข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามีสีบางชนิดในประเทศไทย
นักวิจัย : ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์
คำค้น : ข้าวมีสี , คุณสมบัติทางกายภาพ , คุณสมบัติทางเคมี , แอนโธไซยานิน , สารต้านอนุมูลอิสระ
หน่วยงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://rdo.psu.ac.th/ResearchProject/reDetail.php?pro_id=12455
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :